2016 - 2017 School Year
 
Principal's Message  May 2, 2017 
 
Principal's Message  April 27, 2017 
 
Principal's Message  April 20, 2017 
 
Principal's Message  April 10, 2017 
 
Principal's Message  April 4, 2017 
 
Principal's Message  March 26, 2017
 
Principal's Message  March 4, 2017
 
Principal's Message  February 28, 2017
 
Principal's Message  February 24, 2017 
 
Principal's Message  February 16, 2017
 
Principal's Message  February 6, 2017
 
Principal's Message  January 29, 2017
 
Principal's Message  January 13, 2017
 
Principal's Message  January 9, 2017
 
Principal's Message  December 19, 2016
 
Principal's Message  December 6, 2016
 
Principal's Message November 18, 2016 
 
Principal's Message November 14, 2016
 
Principal's Message November 7, 2016 
 
Principal's Message October 30, 2016
 
OCE Blue Jay News October 16, 2016 
 
OCE Blue Jay News October 8, 2016 
 
OCE Blue Jay News September 22, 2016
 
OCE Blue Jay News September 16, 2016 
 
OCE Blue Jay News September 9, 2016
 
OCE Blue Jay News September 2, 2016
 
OCE Blue Jay News August 26, 2016
 
OCE Blue Jay News August 25, 2016
 
OCE Blue Jay News August 22, 2016
 
OCE Blue Jay News August 16, 2016 
 
OCE Summer Newsletter  August 4, 2016
 
 
 
 
2015 - 2016 School Year 
 
Chat & Chew with Principal Langston!  May 17, 2016
 
OCE Parent Newsletter  August 24, 2015
 
OCE Parent Newsletter  August 17, 2015
 
School News from the Principal August 3, 2015
 
A Message from the Principal  July 28, 2015